Pakiet CITOMED

Rejestracja do pakietu w Poradni Citomed. Badania neuroobrazowe i laboratoryjne wykonuje Citomed.

Badanie psychologiczne i psychogeriatryczne wykonuje Centrum Akson w składzie:

Lekarze: Dr Marzena Maryniak - Wiśniewska, Dr Agnieszka Lis i Dr Michał Wojtaszek.
Psycholog: Mgr Barbara Łukawska
.

Copyright © 2021 Centrum AKSON