MICHAŁ WOJTASZEK    lekarz psychiatra i psychogeriatra

Kwalifikacje :

-  specjalizacji z psychiatrii Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.

-  studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe :

-  lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Radziejowie,

-  lekarz konsultant z zakresu psychiatrii i psychogeriatrii w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu,

-  asystent w Oddziale Klinicznym VII Psychogeriatrycznym WOLP w Toruniu w latach 2003 – 2008

-  wykładowca na wielu szkoleniach dla pielęgniarek , pracowników opieki społecznej, warsztatach dla opiekunów osób z zespołami otępiennymi.

Zainteresowania zawodowe :

-  w pracy zawodowej zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych tj. zaburzeń depresyjnych, lękowych , psychoz, uzależnień i zaburzeń psychicznych wieku podeszłego

Wystąpienia na konferencjach :

- konferencja „Budowanie systemu wsparcia dla rodziny – możliwości i ograniczenia”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 21 maj 2009r.,

- XIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej, 21-23 wrzesień 2010r. w Toruniu, temat wystąpienia „Zaburzenia komunikacji w zespołach otępiennych”

- konferencja „Razem pomóżmy pomagać”, 7 listopad 2014r., temat wystąpienia „Podstawowe problemy psychiatryczne w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”