• Jak się rejestrować w Centrum AKSON?

Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 509 402 312 od poniedziałku do piątku w godzinach od 1530 do 1930. Terminy przyjęć uzgadnia się z rejestracją, zaś w sprawach pilnych bezpośrednio z lekarzem. W przypadku braku możliwości przybycia na ustalony termin wizyty należy powiadomić o tym rejestrację odpowiednio wcześniej.

  • Godziny przyjęć naszych specjalistów

loading...