MARZENA MARYNIAK-WIŚNIEWSKA    specjalista psychiatra i psychogeriatra

Kwalifikacje :

-  specjalizacja z psychiatrii – Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawie,

-  studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe :

-  współpomysłodawca i organizator Poradni Psychogeriatrycznej i Oddziału Psychogeriatrycznego,

-  od 2014r. Koordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Podeszłego w Toruniu,

-  Kierownik Poradni Psychogeriatrycznej w latach 1999-2014,

-  Kierownik Oddziału Środowiskowego i Organizator Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego w Toruniu w latach 1994-1999,

-  asystent w Oddziałach Psychiatrycznych WOLP w Toruniu,

-  lekarz konsultant w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Toruniu,

-  wieloletni konsultant w orzecznictwie ZUS,

-  wykładowca na wielu szkoleniach i warsztatach dla lekarzy POZ dla pielęgniarek i opiekunów medycznych,

-  kilka publikacji i wystąpień na konferencjach dotyczących leczenia otępień i depresji wieku podeszłego,

-  ponad 20 letnie doświadczenie w badaniach klinicznych dotyczących choroby Alzheimera, depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zainteresowania zawodowe :

-  w pracy zawodowej zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych , zaburzeń lękowych, psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń snu,

-  specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, w szczególności diagnostyką i leczeniem zaburzeń pamięci, zaburzeń nastroju, zaburzeń urojeniowych oraz zaburzeń snu,

Wystąpienia na konferencjach :

-  nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w Konferencjach Międzynarodowych EPA, ECNP oraz polskich z zakresu psychiatrii i psychogeriatrii.